Η πολυετής εμπειρία του «Trapezanidis Engineering Group_T.E.G.» και construction [Έτος ίδρυσης της ατομικής επιχείρησης 2001] καθώς και το πλήθος των διαφόρων κατηγοριών αδειών δόμησης, μελετών, επιβλέψεων, κατασκευών κατά παραγγελία, σχεδιασμών, ανακαινίσεων και ανακατασκευών οδήγησε στην αναδιοργάνωση του τεχνικού μελετητικού κατασκευαστικού γραφείου.

Με ρεαλισμό συνδυάσαμε τις βασικές ανάγκες λειτουργικότητας του τεχνικού μελετητικού και κατασκευαστικού γραφείου δημιουργώντας μια νέα δυναμική εταιρική ταυτότητα με διακριτικό τίτλο « T.E.G. ». [Έτος 2018]

Μέσα από την επαγγελματική μας σταδιοδρομία, ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης στον χώρο της Ε.Ε., αποκτήσαμε την δυναμική αυτοπεποίθηση να ελαχιστοποιούμε το ρίσκο του υποψήφιου – πελάτη επενδυτή.

Συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η διαρκής αναζήτηση νέων συνεργασιών καθώς και η επίγνωση του αναπτυσσόμενου ενδιαφέροντος των επενδύσεων για την Ελληνική αγορά ακινήτων από διεθνής αγορές (Ρώσικης, Βαλκανικής, Τουρκικής, Κινέζικης, Αμερικάνικης) με βασικό σκοπό τους απόκτηση της άδειας διαμονής, μεγαλύτερες επένδυσης πραγματοποιούνται από την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.