Ή ανάθεση και ανάληψη της εκάστοτε τεχνικής εργασίας συνδέονται άμεσα με τα αντίστοιχα τυποποιημένα ιδιωτικά και φορολογικά συμφωνητικά της τεχνικής οικοδομικής εργολαβίας του μελετητικού, κατασκευαστικού έργου.

Επιπλέον, σχεδιάζονται τα στάδια εργασιών των μελετών, εξετάζονται στα πλαίσια του «Trapezanidis Engineering Group_T.E.G.» και construction και παρέχονται τεχνικοοικονομικές προσφορές για το γενικό σχεδιασμό των εργασιών του μηχανικού.

Στη συνέχεια υποστηρίζονται μέσα από συνεργασίες με εξειδικευμένους συναδέλφους μηχανικούς, με ελληνικές τεχνικές εταιρείες αλλά και με ειδικά οικοδομοτεχνικά συνεργεία.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής και διαχείρισης κάθε σταδίου του χρονοδιαγράμματος του τεχνικού οικοδομικού έργου στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην εταιρεία «Trapezanidis Engineering Group_T.E.G.» και construction προσφέρουμε μελετημένες και ολοκληρωμένες λύσεις για τις υπηρεσίες του μηχανικού, εφαρμόζουμε τεχνογνωσίες για τις κύριες μελέτες, πραγματοποιούμε επιβλέψεις, αναλαμβάνουμε κατασκευές με παράλληλη δημιουργία και διατήρηση πλήρους φακέλου σε ψηφιακή (ηλεκτρονική) μορφή.

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε βασικές και άλλες υπηρεσίες έργου του μηχανικού.

Κατηγορία – Ι : είναι Βασικές υπηρεσίες έργου του μηχανικού:

 • Άδειες δόμησης με έγκριση δόμησης..
 • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και εργασίες με 48ωρη ενημέρωση..
 • Τοπογραφικά διαγράμματα ΕΓΣΑ’ 87 με αποτυπώσεις, χαράξεις, όρους δόμησης κάλυψης..
 • Αρχιτεκτονική μελέτη 2D & 3D με εσωτερική σχεδίαση..
 • Βιοκλιματικό σχεδιασμό με προδιαγραφές..
 • Στατική μελέτη 2D & 3D με επίλυση αντοχών..
 • Αντισεισμικό σχεδιασμό με έλεγχο μετακινήσεων..
 • Πυροπροστασία μελέτη παθητική ενεργειακή..
 • Ηλεκτρολογική Μηχανολογική μελέτη υπολογισμών..
 • Μελέτη Ενεργειακής απόδοσης κατασκευασμάτων με κενακ..
 • Έγκριση εργοταξιακής παροχής παραστατικά από υπηρεσία δόμησης σύμφωνα (με Εγκ-61/85 του ΥΠΕΧΩΔΕ) και σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ και Ύδρευσης..
 • Οριστική Ηλεκτροδότηση με Πολεοδομική θεώρηση και προετοιμασία αδείας δόμησης με παραστατικά για σύνδεση με τα δίκτυα ΔΕΗ και Ύδρευσης..
 • Αυτοψίες και Πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής – Π.Ε.Κ.
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων με ψηφιακό αρχείο..
 • Άδειες λειτουργίας εγκρίσεις δραστηριότητες επιχειρήσεων με προ απαιτούμενα έγγραφα..
 • Άδειες ίδρυσης επιχειρήσεων καταστημάτων, ξενοδοχείων, βιοτεχνιών, πρατήριων, κάμπινγκ..
 • Συστάσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων με κανονισμό οδηγίες..
 • Ενεργειακές επιθεώρησης με ορισμό κατηγορίας..
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης με έκδοση – ΠΕΑ..
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων με εκπτώσεις Ν.4495/2017 του ΥΠΕΚΑ..
 • Τακτοποιήση αυθαιρέτων Ν.4495/2017 και Βεβαιώσεις μηχανικού..

 

Κατηγορία – ΙΙ : είναι Άλλες υπηρεσίες έργου του μηχανικού:

 • Tο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ ΟίκονΙΙ» και εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο 2014-2020..
 • Τεχνικές εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων..
 • Έλεγχος δομικών στοιχείων..
 • Προσμέτρηση & οικονομική προεκτίμηση κόστους κατασκευής..
 • Έκδοση ηλεκτρονικών οικοδομικών άδειων κατεδάφισης..
 • Τακτοποίηση κτιριοδομικής παράβασης και εξαίρεση κατεδάφισης..
 • Έκθεσης με έγγραφα για την διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις..
 • Μελέτες στατικής επάρκειας επισκευές και ενισχύσεις με Σεισμική επικινδυνότητα περιοχής..
 • Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφισταμένων δομημάτων..
 • Σχεδιασμός εφαρμογής ανακαίνισης με ανακατασκευές..
 • Τεχνικές συμβουλές με εκθέσης..
 • Τεχνικός ασφάλειας σε επιχειρήσει..
 • Πραγματογνωμοσύνες με ανεξάρτητες τεκμηριωσης..
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδιασμού..

Κλείνοντας, στην εταιρεία «T.E.G.» ελέγχονται ανά κατηγορία οι μελέτες σύμφωνα με τους αντιστοίχους κανονισμούς: π.χ. ΝΟΚ, ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟ, ΕΑΚ, ΕΚΩΣ, EC-1 ~ 8, ΚΑΝΕΠΕ, ΕΠΔΠ, ΑΕΚ, ΚΟΕΕΚ, ΚΕΝΑΚ κλπ. Στη συνέχεια γίνεται διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων στις αρμόδιες ελέγχουσες Δημόσιες Αρχές και στην Πολεοδομία.