Η ατομική επιχείρηση «Trapezanidis Engineering Group_T.E.G.» και construction δραστηριοποιείται και ασκείται επαγγελματικά στο χώρο έργου μηχανικού:

Ποιο συγκεκριμένα παρέχουμε βασικές και άλλες υπηρεσίες έργου του μηχανικού:

 • Άδειες δόμησης με έγκρισης δόμησης..
 • Έκδοσης ηλεκτρονικών οικοδομικών άδειων..
 • Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και εργασίες με 48ωρη ενημέρωση..
 • Παραστατικά υπηρεσίας δόμησης για εργοταξιακή παροχή με τα δίκτυα ΔΕΗ και Ύδρευσης σύμφωνα με ΥΠΕΧΩΔΕ..
 • Τοπογραφικά διαγράμματα με αποτυπώσεις, χαράξεις, όρους δόμησης κάλυψης..
  Αρχιτεκτονική μελέτη 2D & 3D με εσωτερική σχεδίαση..
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός με προδιαγραφές..
 • Στατική μελέτη 2D & 3D με επίλυση αντοχών..
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός με έλεγχος μετακινήσεων..
 • Πυροπροστασίας μελέτη παθητική ενεργειακή..
 • Ηλεκτρολογική Μηχανολογική μελέτη υπολογισμών..
 • Μελέτη Ενεργειακής απόδοσης κατασκευασμάτων με κενακ..
 • Προετοιμασία παραστατικών για τελική σύνδεση ηλεκτροδότηση με τα δίκτυα ΔΕΗ και Ύδρευσης σύμφωνα με ΥΠΕΧΩΔΕ..
 • Φακέλους για θεώρηση αδειών από Πολεοδομία σύμφωνα με ΥΠΕΚΑ..
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων με ψηφιακό αρχείο..
 • Προσμέτρηση & οικονομική προεκτίμηση κόστους κατασκευής..
 • Τακτοποίηση κτιριοδομικής παράβασης και εξαίρεση κατεδάφισης..
 • Μελέτες στατικής επάρκειας επισκευές και ενισχύσεις με Σεισμική επικινδυνότητα περιοχής..
 • Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφισταμένων δομημάτων..
 • Έκθεσης με έγγραφα για την διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις..
 • Έλεγχος δομικών στοιχείων..
 • Νομιμοποίηση αυθαιρέτων με εκπτώσεις Ν.4495/2017 του ΥΠΕΚΑ..
 • Τακτοποιήση αυθαιρέτων Ν.4495/2017 και Βεβαιώσεις μηχανικού..
 • Συστάσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων με κανονισμό οδηγίες..
 • Ενεργειακές επιθεώρησης με ορισμό κατηγορίας..
 • Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης με έκδοση ΠΕΑ..
 • Τεχνικές εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων..
 • Άδειες λειτουργίας εγκρίσεις δραστηριότητες επιχειρήσεων με προ απαιτούμενα έγγραφα..
 • Άδειες ίδρυσης επιχειρήσεων καταστημάτων, ξενοδοχείων, βιοτεχνιών, πρατήριων, κάμπινγκ..
 • Σχεδιασμός εφαρμογής ανακαίνισης με ανακατασκευές..
 • Τεχνικές συμβουλές με εκθέσης..
 • Τεχνικός ασφάλειας σε επιχειρήσει..
 • Πραγματογνωμοσύνες με ανεξάρτητες τεκμηριωσης..
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδιασμού..
 • Tο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ ΟίκονΙΙ» και εξοικονόμησης ενέργειας για την περίοδο 2014-2020..